• DIGITALE TRANSFORMATIE STARt met grondige analyse van de AS-IS

  • Om een digitaal transformatietraject goed van start te laten gaan en het gewenste resultaat te behalen, is een grondige analyse uiterst belangrijk. Bij Squadron nemen we de tijd om onze klant en het project van A tot Z te kennen en te begrijpen. Enkel zo kunnen de juiste noden en oplossingen naar boven komen en kan er een ROI gegarandeerd worden. We pakken de analyse van een project aan in 4 verschillende fases.

  • Learn More
 • Ontwerp zonder titel 2
  • 1. Desk research rond klant, sector en concurrentie

  • In dit luik werken we ons in in de missie, visie en de strategie van jouw bedrijf. Op basis van de initiële kennismakingsgesprekken krijgen we zicht op het DNA alsook op de visie en doelstellingen. Daarnaast bekijken we ook de prestaties van de klant in verschillende domeinen. Hoe scoort onze klant bijvoorbeeld op vlak van customer intimacy, operational excellence of product leadership? Deze interne info leggen we dan naast de resultaten van een extern onderzoek. Welke trends kunnen een impact hebben op politiek, economisch, sociaal of technologisch vlak? Hoe is de positie ten opzichte van de concurrentie? …

 • 8180340 D 9 B42 4307 8 B2 B 5 FCB03 C14 E9 F
   • 2. 1-on-1 interviews

  • In de tweede fase gaan we over naar 1-op-1 intakegesprekken met enkele key medewerkers van de klant. Een diverse groep van zo’n 8 medewerkers wordt samengesteld om zo veel mogelijk nuttige informatie te kunnen verzamelen. Zo groeperen we collega’s uit verschillende departementen met verschillende expertises die een trekkersrol (willen) opnemen. We ontdekken samen nieuwe ideeën en uitdagingen én bepalen wat we uiteindelijk willen bereiken binnen dit traject.

  • 3. Bluepaper workshop

  • De twee voorafgaande fases vormen de basis voor een gezamenlijke brainstormsessie met directie en key-users. Deze sessie wordt in de kantoren van Squadron georganiseerd waar we zorgen voor de juiste omgeving en de nodige tools om het denkproces te faciliteren. We vertrekken steeds vanuit de opportuniteiten in plaats vanuit de beperkingen. Deze brainstorm komt op democratische wijze tot stand en 
   beoogt een actieplan waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan.

   De rol van Squadron tijdens dergelijke sessies is:

   • Brainstormsessie faciliteren op basis van de intake gesprekken​;
   • Inspireren waar nodig ​;
   • De weg tonen op basis van technologische en proces expertise​
   • De groep doorheen het proces loodsen van zoeken naar opportuniteiten, challengen waar nodig en het bepalen van een actieplan
 • Ontwerp zonder titel 3
   • 4. Resulting in a digital roadmap

  • In de laatste fase van de analyse wordt, op basis van de prioriteiten en de bijhorende acties en uitdagingen die tijdens de brainstormsessie werden bepaald, een gedetailleerd plan opgesteld​. Dit plan bevat zowel acties op korte als op lange termijn en beschrijft de verschillende processen om van AS IS-situatie naar de TO BE​-situatie te evolueren. We vertrekken steeds vanuit een breed strategisch perspectief om te eindigen met de concrete operationele uitrol.

   Na deze laatste fase leveren we een bijzonder goed gedocumenteerd en grondig dossier af aan de klant. Met dit dossier kan de klant onmiddellijk van start om de gezamenlijk bepaalde digitale transformatie-uitdagingen aan te pakken.

  • Vragen over of interesse in de analyse van Squadron?