Ontwerp zonder titel 16
 • Hoe kan je Reverse Engineering inzetten in jouw productiebedrijf

 • Veel productiebedrijven hebben een machinepark dat op maat gemaakt is. Vaak zijn die parken ondertussen al verouderd en dringend aan vernieuwing toe is. Het vervangen van een oude installatie door een volledig nieuwe is geen sinecure. Een dergelijke vervangingsinvestering is vaak een moeilijke beslissing voor bedrijven, een positieve ROI kan moeilijk geconcretiseerd worden. Een retrofit van de installatie kan hierbij een oplossing zijn.
  • Hoe werkt reverse engineering?

   Bij een retrofit wordt een installatie eerst volledig bestudeerd en in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de hedendaagse regelgeving en normen om de retrofit conform de wetgeving en veilig af te leveren. Een risicoanalyse kan ook nodig zijn. Er wordt vergeleken hoe de installatie zal werken in vergelijking met de huidige werking. Op basis van deze info wordt een volledig plan gemaakt om de bestaande installatie te retrofitten.

   Retrofit heeft als voordeel dat je niet moet starten van nul, een groot deel van de engineering is al gebeurd. Alle machinecomponenten die nog in goede staat zijn, worden behouden. Er wordt vervanging gezocht voor versleten of end-of-life componenten. Vaak wordt de PLC-sturing ook volledig vernieuwd. Het voordeel hiervan is dat de installatie in een moderne PLC-omgeving draait, en dus toekomstbestendig is. Bijkomend kan deze nieuwe PLC-omgeving nu gekoppeld worden met hoger liggende systemen om zo bijvoorbeeld procesdata te capteren.

   Squadron kan u helpen indien u eraan denkt een retrofit van een machine uit te voeren. Wij bekijken het totaalplaatje: ROI-onderzoek, in kaart brengen huidige en toekomstige situatie, opstellen plan van aanpak, engineering, uitvoering, documentatie en borging. Wij ontzorgen u volledig.

   Case: STAS Waregem

   Een korte case waar we retrofit hebben toegepast (op een bestaande installatie) is de spuitcabine bij de trailerbouwer STAS te Waregem. Deze installatie uit 2009 draaide op een OMRON PLC, maar was al enige jaren end-of-life. De keuze werd gemaakt om de PLC te vervangen door een Beckhoff IPC, zoals de rest van het machinepark binnen STAS.

   De oude PLC-code is volledig omgezet naar de moderne Beckhoff omgeving, en er zijn meteen ook wijzigingen gebeurd om de installatie gebruiksvriendelijker en efficiënter te laten werken. De HMI (Human Machine Interface) van de machine werd aangepast zodat een futureproof installatie opgeleverd werd.

   De overschakeling naar de moderne Beckhoff omgeving houdt ook in dat STAS nu zeer simpel procesdata uit de PLC kan halen. Het verfverbruik, de temperatuur van de cabines, ventilatiestanden worden continu gelogd en worden opgevolgd door de proces-ingenieur.

   Benieuwd wat we voor jouw machinepark kunnen betekenen? 

   • Contacteer ons vrijblijvend