• Klaar voor een digitale transformatie met een digital roadmap

  • Klaar om je productieomgeving te digitaliseren, maar weet je niet waar te beginnen? Wat zijn je noden en welke oplossingen zijn er? Is er low-hanging fruit dat aangepakt moet worden? Wat is het meest efficiënte plan van aanpak? Een digital roadmap is dé strategische leidraad voor je digitale transformatieproject. 

   De voordelen van een digital roadmap zijn onweerlegbaar: het geeft een duidelijke richting en initiatieven worden juist geprioriteerd afgestemd met de vooropgestelde business objectives. 

  • Start jouw digitale roadmap traject
 • Pexels pixabay 63324
  • Waarvoor dient een digital roadmap?

  • Digitale transformatieprojecten zijn complex en hebben veel stakeholders. Door een digital roadmap op te stellen, zet je alle neuzen in dezelfde richting en vermijd je veel tijdrovende discussies onderweg. Bovendien helpt het ook om mensen voor te bereiden op verandering en is het een tool om de organisatie inzicht te geven in de digitale transformatie. 

   Een digital roadmap omvat een aantal kerncomponenten. Hieronder vind je de belangrijkste - en hoe we je bij Squadron kunnen helpen om deze info te verzamelen.

 • Jefferson sees C5r XO mtlk Q unsplash
   • 1. Visie en doelstellingen

  • De visie en de strategische doelen zijn de basis van elke digital roadmap van het bedrijf in kwestie. Deze elementen geven richting aan de digitale transformatie. 

 • 8180340 D 9 B42 4307 8 B2 B 5 FCB03 C14 E9 F
   • 2. AS IS: de evaluatie van de huidige situatie

  • Tijdens deze fase kijken we samen naar de huidige vaardigheden, systemen, processen en technologieën. We analyseren welke sterktes en zwaktes er zijn en gaan op zoek naar waar verbetering nodig is. 

  • 3. TO BE: de definitie van het uiteindelijke resultaat

  • Aansluitend op het evalueren van de huidige staat, lijnen we uit waar we naartoe willen. Welke gebieden van het bedrijf moeten de digitale transformatie ondergaan en voelen? Dat kan over verschillende domeinen gaan, van klantenervaring en operationele efficiëntie tot agility, innovatie ...

   Het kan bovendien ook op verschillende delen van de organisatie van toepassing zijn: het financeteam, hr, supply chain, logistiek, sales & customer service - en, niet te vergeten, de interactie tussen al deze departementen.

  • 4. Concretiseren plan van aanpak

  • Op basis van de conclusies van stap 3, concretiseren we het “wat” en het “hoe”. Moeten er nieuwe technologieën of andere systemen geïmplementeerd worden? Zijn er processen die verbeterd moeten worden of nieuwe producten en/of diensten die we samen moeten ontwikkelen? Hier kijken we in hoeverre een standaardoplossing gebruikt kan worden en waar maatwerk een must zal zijn - bijvoorbeeld bij complexe, bedrijfskritische processen.

 • Ontwerp zonder titel 3
   • 5. Tijdslijn, mijlpalen en prioriteiten

  • Om de scope van het project te bewaken, definiëren we mijlpalen en deadlines. Zo hebben we een duidelijk plan waarmee we samen aan de slag kunnen en leggen we objectieve ijkpunten vast waar we elkaar aan kunnen houden. Op basis van deze mijlpalen en deadlines kan in de uitrol telkens een sprint worden opgezet.  

  • 6. Resources

  • Om onze digital roadmap in de praktijk om te zetten, moeten de beschikbare middelen (budget, talent, technologie) goed verdeeld worden. Ook rollen en verantwoordelijkheden leggen we vast.

  • Samen met Squadron bouwen aan een digitale roadmap?

  • We werken in 4 fasen: eerst lezen we ons in en duiken we in desk research. Daarna houden we enkele diepte-interviews met sleutelmedewerkers uit de verschillende relevante afdelingen. Gewapend met die info is het tijd voor een Bluepaper workshop - bij ons of bij jou, wat jij verkiest. Hier spotten we samen opportuniteiten en ontwikkelen we ons actieplan. Daar gaan we mee aan de slag, en op het einde van de rit heb jij een concrete, gedetailleerde digitale roadmap in handen.

  • Ga van start met jouw digitale roadmap