Rectangle Copy 3 2021 06 03 080740 ilki
  • Kaizen

  • De Kaizen methode is een stapsgewijze manier om te komen tot doelgerichte verbeteringen waarbij de mens centraal staat. Onze process engineers passen deze methode vaak toe voor het uitvoeren van kleine verbeteringen die door de mensen op de werkvloer effectief zelf worden toegepast.
    • Kaizen is een samentrekking van de Japanse woorden “Kai” en “Zen”. “Kai” staat voor “uit elkaar nemen” en “Zen” betekent “verbeteren of vernieuwen”. Letterlijk vertaald betekent Kaizen dus “het uit elkaar nemen om te verbeteren”, met andere woorden, het uit elkaar nemen en opnieuw in elkaar steken tot iets beter.

      Kaizen is een onderdeel van de Lean methodiek en richt zich op het elimineren van verspilling, overbelasting en variatie in processen.