Foto
 • Je werkplek optimaliseren met 5S

 • 5S is een veel gebruikte tool door de process engineers van Squadron. Deze kan niet alleen toegepast worden op de productievloer, maar is ook voor het optimaliseren van administratieve processen, kantooromgevingen en archieven toepasbaar.
  • Wat is 5S?

  • 5S is een systeem om werkplekken te organiseren zodat er op een veilige, efficiënte en effectieve manier kan worden gewerkt. In 5 stappen wordt alles gelegd waar het hoort zodat de werkplek schoon gehouden wordt en het gemakkelijker wordt voor de mensen om hun job uit te voeren zonder tijdsverlies en zonder risico op verwonding.

 • 5 S
   • De 5S-methode uitgelegd

  • 5S refereert naar vijf Japanse woorden:

   • S1 – Seiri – Scheiden/Sorteren – Identificeer en scheid essentiële en niet-essentiële items. Houd alleen wat nodig is en verwijder overbodige zaken om ruimte en helderheid te creëren.
   • S2 – Seiton – Schikken – Zorg voor een georganiseerde opslag. Alles heeft een specifieke plaats en kan snel worden gevonden. Minimaliseer zoeken en maximaliseer efficiëntie. 
   • S3 – Seiso – Schoonmaken – Handhaaf een schone en geordende werkplek. Elimineer vuil, stof en rommel om mogelijk problemen sneller te detecteren en op te lossen. 
   • S4 – Seiketsu – Standaardiseren – Implementeer normen voor netheid en organisatie. Zorg voor consistente procedures om een gestandaardiseerde werkomgeving te behouden.
   • S5 – Shitsuke – Standhouden/Systematiseren – Veranker de voorgaande stappen als gewoontes. Blijf consequent werken volgens de standaarden om de verbetering op lange termijn te handhaven.

   In de praktijk wordt er naast 5S vaak ook nog een zesde S toegevoegd: safety/veiligheid. Creëer een werkomgeving die ongelukken minimaliseert en de veiligheid van alle medewerkers waarborgt. 

   • Contacteer Squadron om je werkplek te optimaliseren met 5S