Foto
 • 5S

 • 5S is een veel gebruikte tool door de process engineers van Squadron. Deze kan niet alleen toegepast worden op de productievloer, maar is ook voor het optimaliseren van administratieve processen, kantooromgevingen en archieven toepasbaar.
  • 5S is een systeem om werkplekken te organiseren zodat er op een veilige, efficiënte en effectieve manier kan worden gewerkt. In 5 stappen wordt alles gelegd waar het hoort zodat de werkplek schoon gehouden wordt en het gemakkelijker wordt voor de mensen om hun job uit te voeren zonder tijdsverlies en zonder risico op verwonding.

 • 5 S
  • 5S refereert naar vijf Japanse woorden:

   • S1 – Seiri – Scheiden/Sorteren – Maak een duidelijk onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zaken. Behoud enkel datgene wat nodig is.
   • S2 – Seiton – Schikken – Ruim de dingen zo op, dat u ze snel kunt vinden. Alles heeft zijn plaats en alles ligt ook op zijn plaats.
   • S3 – Seiso – Schoonmaken – Creëer een propere werkplek, zonder afval, vuil en stof zodat problemen zoals lekken en beschadigingen gemakkelijker kunnen geïdentificeerd worden.
   • S4 – Seiketsu – Standaardiseren – Zet standaarden voor een nette, propere werkplek. We doen de dingen steeds op dezelfde, optimale manier.
   • S5 – Shitsuke – Standhouden/Systematiseren – Hou vol! Borg de 4 andere pijlers. Implementeer gedragingen en gewoontes om de bereikte standaarden op lange termijn te onderhouden.

   In de praktijk wordt er naast 5S vaak ook nog een zesde S toegevoegd: safety/veiligheid – het creëren van een veilige werkplek die ongelukken of blessures voorkomt.