Shutterstock 1901740546 min
 • Root cause analysis

 • Dankzij Squadron slagen we erin de kern van uw storing of probleem te doorgronden. Een root cause analysis (RCA) of oorzaakanalyse is een methodiek met als doelstelling het bepalen van de grondoorzaak (of -oorzaken) van een probleem teneinde dit aan de bron te kunnen elimineren.
 • RCA
  • Een RCA vergt meer tijd dan verhelpen van een probleem door symptoombestrijding, dat laatste gebeurt dan ook vaak in de dagdagelijkse operationele drukte. Bij recurrente problemen of een geïsoleerd event met grote impact loont het echter wel om causale verbanden in kaart te brengen via een RCA.

   De eerste stap van een RCA bestaat erin het probleem en haar symptomen goed te definiëren. Vervolgens wordt informatie verzameld die toelaat het probleem te kwantificeren.

   Daarna wordt het probleem met de verschillende betrokkenen in kaart gebracht wat de onderliggende oorzaken en verbanden zijn.

   Tegenover iedere grondoorzaak wordt vervolgens een oplossing geformuleerd. De uitwerking ervan wordt geprioriteerd volgens impact van de grondoorzaak.

   Als laatste stap volgt de implementatie en opvolging van deze maatregelen om zo te meten of zij het vooropgestelde effect hebben.