Rectangle Copy 4
  • Overall Equipment Effectiveness

  • “OEE” , voluit “Overall Equipment Effectiveness”, is een onderdeel van Total Productive Maintenance en combineert 3 factoren: de beschikbaarheid, de prestatie & de kwaliteit.
  • Ontwerp zonder titel 17
    • Het gebruik van die 3 parameters maakt het een middel om verbeteracties op te meten tijdens een traject, en snel bottlenecks te identificeren. De lage investeringskost en eenvoudigheid zorgt voor een hoge toegankelijkheid en is universeel toepasbaar. Verliezen op vlak van kwaliteit, lange omsteltijden, onverwachte stops en procesvertragingen worden aan het daglicht gebracht en aangepakt.

      Er wordt een dergelijk dynamisch actieplan opgesteld en succesvol geïmplementeerd in een team met onze process engineers.