Rectangle Copy 3 2021 06 03 070330 kool
  • SMED

  • Learning to see zit ingebakken bij elk van onze process engineers, alsook learning to see hoe omsteltijden drastisch kunnen ingekort worden om zo maximale flexibiliteit en efficiëntie te kunnen garanderen bij onze klanten.
    • Een omstelling op een machine van product A naar een kwalitatief ok product B kan bijvoorbeeld al jaren schommelen rond het uur en als algemeen aanvaard worden beschouwd. Echter samen door aan de hand van de SMED-methodes deze omsteltijd onder de loep te nemen kunnen we deze al snel halveren. Na verdere analyse is het niet onrealistisch om tot ¼ van de initiële omsteltijd te komen.

      Bij SMED worden interne en externe activiteiten gescheiden. Het nodige voorbereidingswerk en nazorg worden juist gepland wanneer de machine nog volop in productie is. Afgekeurde goederen die met de opstart gepaard gaan worden tot een minimum beperkt. De operatoren worden meegenomen in deze manier van denken zodat ze zelf verder gaan optimaliseren.

  • Ontwerp zonder titel 21
    • Aan de hand van enkele technieken wordt de interne tijd, ie. de tijd wanneer de machine stil staat nog verder gereduceerd. Onze ervaring zorgt ervoor dat we verschillende technieken uit andere sectoren kunnen combineren om tot creatieve oplossingen te komen voor uw proces. Finaal wordt ook de externe tijd nog verder verkort. Dit alles gebeurt met de nodige standaardisatie en borging in het achterhoofd.