Pexels photo 2965260
 • Wat is een MES-systeem en waarom is het belangrijk?

 • Een MES-systeem of een Manufacturing Execution System, het kan je gehele productie verbeteren en effectiever maken. Maar wat is een MES-systeem? We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.
  • Manufacturing Execution System

   In 't kort: een MES-systeem is een platformsoftware die data verzamelt van verschillende machines, of een gehele productielijn, en dan die data visualiseert en automatisch eventuele aanpassingen uitvoert waar nodig.

   Een MES-systeem verzamelt dus gegevens over de productie, van orders tot de status van de machines. Die gegevens worden dan gevisualiseerd en geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in de prestaties ervan. Op basis van die resultaten, kan het MES-systeem automatisch productieprocessen plannen en aanpassen waar nodig. Alle bijsturingen worden bijgehouden en gerapporteerd aan de verschillende eindgebruikers.

   Waarom een Manufacturing Execution System (MES) gebruiken?

   De voordelen van een MES-systeem in de productie-omgeving van een maakbedrijf zijn zeer uiteenlopend: 

   1. De job van een operator valt beter te voorspellen op dagbasis, weekbasis,... 
   2. Managers kunnen in het maken van beslissingen worden bijgestaan met data-onderbouwde inzichten om zo te komen tot een snellere en betere productie
   3. Belanghebbenden krijgen een gedetailleerd overzicht van de productieanalyse om slecht presterende processen te identificeren en aan te pakken
   4. Problemen worden geïdentificeerd en opgelost worden aan de bron van het probleem, om onnodige downtime te minimaliseren 
   5. Operators en managers worden geholpen bij kwaliteitscontrole en kwaliteitsbehoud
   6. Fouten aan producten minimaliseren door de productie van begin tot eind gedetailleerd op te volgen 
   7. De communicatie binnen de organisatie is gestroomlijnder 

   De uiteindelijke bijdrage van een MES-systeem is dus het efficiënter en effectiever maken van de productieplant.

   • Een MES-systeem implementeren in jouw maakbedrijf? Contacteer ons voor hands-on begeleiding!